Sorb-Plus / Được thành lập vào năm 1998

Giải pháp chống ẩm cho các sản phẩm dạng bột

Nhà máy cung cấp trực tiếp | Tuyển nhà phân phối, khách sỉ, đại lý.

Những thách thức về độ ẩm mà các sản phẩm dạng bột phải đối mặt

Các sản phẩm dạng bột thông thường bao gồm tinh bột ăn, thuốc bột, gia vị, đường, nguyên liệu hóa chất, vật liệu xây dựng, v.v. Bản thân sản phẩm dạng bột có tính hút ẩm mạnh, và tác hại của hơi ẩm thường không thể phục hồi, điều này sẽ làm cho chất lượng của sản phẩm kém đi. Trong trường hợp nghiêm trọng, các đặc tính hóa học của sản phẩm sẽ thay đổi.

Giải pháp chống ẩm cho các sản phẩm dạng bột

Ảnh hưởng của độ ẩm đối với các sản phẩm dạng bột

Sự hư hỏng do ẩm đối với các sản phẩm dạng bột thường biểu hiện như sự kết tụ, ăn mòn, tan chảy, đông đặc, v.v.

sự đông đặc

sự đông đặc

Sâu bệnh

Sâu bệnh

tan chảy

tan chảy

sự đông đặc

sự đông đặc

Các giải pháp được đề xuất

“Giải pháp chống ẩm cho các sản phẩm dạng bột” là rất cần thiết. Trong quá trình lưu trữ và vận chuyển các sản phẩm dạng bột, việc áp dụng giải pháp “SORB-PLUS” được khuyến nghị không chỉ có thể giải quyết hiệu quả các hư hỏng do ẩm ướt mà còn là một giải pháp an toàn và thân thiện với môi trường.

Chất hút ẩm chăn

Chất hút ẩm chăn

Chất hút ẩm cho thùng chứa

Chất hút ẩm cho thùng chứa

Chất hút ẩm dải dài

Chất hút ẩm dải dài

Đề xuất SORB-PLUS:

Che “Chất hút ẩm chăn” trên bao bì sản phẩm dạng bột, treo “Chất hút ẩm dải dài” trên đầu thùng vận chuyển và treo “Chất hút ẩm cho thùng chứa” trên cả hai mặt của thùng vận chuyển.

Nhận một giải pháp chi tiết hơn?