Sorb-Plus / Được thành lập vào năm 1998

Giải pháp chống ẩm cho ngành kim loại

Nhà máy cung cấp trực tiếp | Tuyển nhà phân phối, khách sỉ, đại lý.

Một thách thức mà ngành công nghiệp kim loại phải đối mặt

Kim loại hoạt động hóa học, chẳng hạn như đồng, sắt và nhôm các sản phẩm dễ bị ăn mòn sau khi bị ẩm. Ngành công nghiệp kim loại thường sử dụng công nghệ bôi dầu bề mặt hoặc VCI để ngăn sản phẩm bị hư hại do hơi ẩm. Tuy nhiên, những giải pháp như vậy không chỉ tốn thời gian mà còn tốn kém về vốn. Không thân thiện với môi trường.

Giải pháp chống ẩm cho ngành kim loại

Tác động của độ ẩm đối với ngành công nghiệp kim loại

Khi kim loại bị ẩm, các hư hỏng sau sẽ xảy ra: gỉ xanh trên sản phẩm đồng, gỉ nâu đỏ trên sản phẩm sắt, và đốm trắng trên sản phẩm nhôm.

Rỉ đồng

Rỉ đồng

Rỉ nhôm

Rỉ nhôm

Rỉ sắt

Rỉ sắt

Các giải pháp được đề xuất

“Giải pháp chống ẩm cho ngành kim loại” là rất cần thiết. Giải pháp được “SORB-PLUS” khuyến nghị có thể ngăn các sản phẩm kim loại bị ẩm và gỉ trong quá trình vận chuyển.

Chất hút ẩm cho thùng chứa

Chất hút ẩm cho thùng chứa

Chất hút ẩm dải dài

Chất hút ẩm dải dài

Chất hút ẩm vỏ cứng

Chất hút ẩm vỏ cứng

Đề xuất SORB-PLUS:

Treo “Chất hút ẩm dải dài” lên trên cùng của thùng vận chuyển và treo “Chất hút ẩm cho thùng chứa” hoặc “Chất hút ẩm vỏ cứng” ở cả hai bên.

Nhận một giải pháp chi tiết hơn?