Sorb-Plus / Được thành lập vào năm 1998

Dịch vụ & hỗ trợ

Nhà máy cung cấp trực tiếp | Tuyển nhà phân phối, khách sỉ, đại lý.

Suy đoán sơ bộ

Xem tại chỗ

Thử nghiệm giả

Hội thảo giải pháp

Thực hiện giải pháp

Giải pháp tối ưu hóa

Suy đoán sơ bộ

Nhiều người hy vọng nhận được giải pháp chống ẩm chuyên nghiệp từ chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhận định sơ bộ về nguyên nhân gây ra ẩm ướt sau khi tìm hiểu chi tiết về tình trạng ẩm ướt của hàng hóa của khách hàng. Và có kế hoạch đến hiện trường để điều tra thêm.

Hàng bị ẩm

Hàng bị ẩm

Xem tại chỗ

Sau khi nhận được yêu cầu chống ẩm của khách hàng, sau khi phân tích và nhận định sơ bộ, chúng tôi sẽ cử cán bộ chuyên môn kỹ thuật đến tận nơi để khảo sát nguyên nhân gây ẩm và tìm ra nguy cơ hư hỏng do ẩm gây ra.

Xem tại chỗ

Xem tại chỗ

Xem tại chỗ

Xem tại chỗ

Thử nghiệm giả

Phòng thí nghiệm của trung tâm R&D Thâm Quyến của chúng tôi được trang bị thiết bị mô phỏng nhiệt độ và độ ẩm, có thể mô phỏng tác động của sự thay đổi nhiệt độ và độ ẩm đối với hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Giúp khách hàng cải tiến bao bì chống ẩm của sản phẩm. Và cung cấp cơ sở cho lượng chất hút ẩm được sử dụng.

Thử nghiệm giả

Thử nghiệm giả

Thử nghiệm giả

Thử nghiệm giả

Hội thảo giải pháp

Dựa trên kết quả của “khảo sát địa điểm” và dữ liệu được cung cấp bởi “thử nghiệm mô phỏng”, chúng tôi sẽ thực hiện một “hội thảo giải pháp” để phát triển các giải pháp mục tiêu cho các vấn đề ẩm ướt mà khách hàng gặp phải.

Hội thảo giải pháp

Hội thảo giải pháp

Hội thảo giải pháp

Hội thảo giải pháp

Thực hiện giải pháp

“Thực hiện giải pháp” là liên kết xác minh các giải pháp được đề xuất trong “Hội thảo giải pháp” và cũng là cơ sở cho liên kết “tối ưu hóa giải pháp” tiếp theo.

Thực hiện giải pháp

Thực hiện giải pháp

Thực hiện giải pháp

Thực hiện giải pháp

Giải pháp tối ưu hóa

Thông qua dữ liệu được trả về bởi bộ theo dõi nhiệt độ và độ ẩm, chúng tôi sẽ tối ưu hóa giải pháp để đạt được mục tiêu cho phép khách hàng chi tiêu ít tiền nhất mà vẫn đảm bảo rằng giải pháp có hiệu quả.

Dữ liệu theo dõi nhiệt độ và RH

Dữ liệu theo dõi nhiệt độ và RH

Dữ liệu theo dõi nhiệt độ và RH

Dữ liệu theo dõi nhiệt độ và RH

Bạn muốn biết thêm?