Sorb-Plus / Được thành lập vào năm 1998

Mô phỏng tác động của sự thay đổi nhiệt độ và độ ẩm lên sản phẩm

Nhà máy cung cấp trực tiếp | Tuyển nhà phân phối, khách sỉ, đại lý.

Ngay sau bài viết trước, chúng tôi sẽ tiếp tục lấy khách hàng ngành điện ở bài viết trước làm ví dụ để giới thiệu về quy trình dịch vụ của chúng tôi. Lộ trình vận chuyển hàng hóa: Dương Châu-Busan-Bắc Thái Bình Dương-Mexico. Dữ liệu sau đây thu được bằng cách mô phỏng những thay đổi về nhiệt độ và độ ẩm trên tuyến đường.

Thử nghiệm mô phỏng trọng lượng của nước được giải phóng từ một hộp sản phẩm duy nhất

Cho một gói sản phẩm duy nhất (bao gồm thùng carton, xốp) và bốn gói chất hút ẩm (có nhãn A, B, C, D tương ứng và được cân riêng) vào một túi nhôm kín, sau đó đưa vào thiết bị thí nghiệm mô phỏng. Mô phỏng những thay đổi về nhiệt độ và độ ẩm trong quá trình vận chuyển. Sau khi thí nghiệm mô phỏng kết thúc, cân chất hút ẩm. Tổng trọng lượng cộng thêm của bốn gói chất hút ẩm là trọng lượng của nước được hấp thụ, nghĩa là trọng lượng của nước có thể thoát ra khỏi bao bì sản phẩm.

Simulation test of temperature and humidity
Simulation test of temperature and humidity

Kết quả thử nghiệm mô phỏng: một gói sản phẩm đơn lẻ có thể giải phóng khoảng 90g nước.

Quá trình thử nghiệm mô phỏng không được tiết lộ ở đây. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, bạn có thể liên hệ với chúng tôi.

Mỗi sản phẩm phát hành thử nghiệm mô phỏng trọng lượng nước

Cho một sản phẩm đã tháo rời và bốn gói chất hút ẩm (được đánh dấu E, F, G và H tương ứng, được cân riêng) vào một túi nhôm kín, sau đó đưa chúng vào thiết bị thí nghiệm mô phỏng. Mô phỏng sự thay đổi nhiệt độ và độ ẩm của các tuyến đường vận chuyển. Sau khi thí nghiệm mô phỏng kết thúc, cân chất hút ẩm. Tổng trọng lượng cộng thêm của bốn gói chất hút ẩm là trọng lượng của nước được hấp thụ, nghĩa là trọng lượng của nước mà một sản phẩm có thể thải ra.

Simulation test of temperature and humidity
Simulation test of product

Kết quả thử nghiệm mô phỏng: mỗi sản phẩm có thể giải phóng khoảng 60g nước.

Quá trình thử nghiệm mô phỏng không được tiết lộ ở đây. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, bạn có thể liên hệ với chúng tôi.

Bạn muốn biết thêm?