Liên hệ với Sorb-Plus

12 + 3 =

Thương hiệu:SORB-PLUS

Tên công ty: Công ty TNHH công nghệ bảo vệ môi trường Thâm Quyến Chunwang

Địa chỉ: Khu công nghiệp Chunwang, Khu công nghiệp thứ sáu Tongle, Quận Longgang, Thâm Quyến, Trung Quốc.

Số điện thoại / Whatsapp: +86 18588292649