Hồ sơ

Văn hóa

Album

Phát triển

Danh dự

Bạn đồng

Sorb-Plus / Được thành lập vào năm 1998

Phát triển công ty

Nhà máy cung cấp trực tiếp | Tuyển nhà phân phối, khách sỉ, đại lý.

1998

Thành lập

  • Được thành lập tại quận Long Hoa, Thâm Quyến, sản xuất các sản phẩm hút ẩm dùng trong công nghiệp.
2005

Chứng nhận ISO

  • Đã thông qua hệ thống quản lý chất lượng ISO9001 và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO14001.
2008

Hợp tác tốt

  • Xây dựng mối quan hệ hợp tác với các công ty nổi tiếng như ZTE, Skyworth, TCL, v.v.
2011

Mở rộng

  • Thành lập đội bán hàng quốc tế; Phát triển các sản phẩm hấp thụ để sử dụng trong gia đình và thiết lập phân chia sản phẩm gia dụng.
2015

Liệt kê

  • Được niêm yết trên Thị trường OTC Mới, trở thành công ty niêm yết đầu tiên trong ngành này.
2017

Toàn cầu hóa

  • Đặt đại lý hoặc văn phòng tại Bangladesh, Pakistan, Việt Nam, v.v.
2018

Đột phá

  • Mua lại Dongguan Wanbao thuộc sở hữu hoàn toàn, đổi tên thành “Dongguan Chunwang Environmental Protection Technology Co., Ltd.”, thông qua chứng nhận D & B, và nhận được giấy chứng nhận đăng ký của Sinopharm;
2020

Sẵn sàng để nhảy vọt

  • Mở rộng, nâng cấp nhà xưởng và trang bị số lượng lớn thiết bị tự động hóa tiên tiến.
Pageviews: 238

Muốn biết thêm về chúng tôi?